TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ

Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, các nhóm giảng viên và chuyên gia quốc tế của HSB đang tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ quản trị hiện đại cho các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, HSB đang có các chuyên gia hàng đầu sẵn sàng thực hiện các hợp đồng tư vấn và chuyển giao công nghệ quản trị cho doanh nghiệp, ví dụ:

- Tư vấn cho doanh nghiệp sử dụng các công cụ trong quá trình tái cơ cấu để phát triển bền vững;

- Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể, kèm theo thiết kế các công cụ và phần mềm quản trị chiến lược và kế hoạch theo đặc thù từng tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp;

- Tư vấn xây dựng và thực thi chiến lược đào tạo phát triển nhân lực, nhân tài và đội ngũ kế cận cho các doanh nghiệp, kèm theo việc chuyển giao các phần mềm quản trị, theo dõi, đánh giá…;

- Tư vấn xây dựng và thực thi chiến lược phát triển công nghệ và khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp, kèm theo việc chuyển giao các công cụ và phần mềm quản trị chiến lược công nghệ và khả năng cạnh tranh;

- Tư vấn xây dựng và thực thi chiến lược marketing, bán hàng và thương hiệu cho các doanh nghiệp, kèm theo việc chuyển giao các công cụ và phần mềm nghiên cứu, phân tích, dự báo, lập kế hoạch, theo dõi…;

- Tư vấn xây dựng và thực thi chiến lược quản trị rủi ro tại doanh nghiệp;

- Tư vấn xây dựng và thực thi chiến lược văn hóa và an ninh doanh nghiệp…  

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác