Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) có mục tiêu chính là đào tạo các cử nhân có trình độ kiến thức liên ngành về doanh nghiệp và công nghệ, có kỹ năng tự nghiên cứu và thực hành tốt để có thể làm việc ngay sau khi ra trường và chủ động tiếp tục học tập suốt đời để đổi mới, sáng tạo công nghệ và tham gia vào các quá trình khởi nghiệp và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Định hướng nghề nghiệp chính của các cử nhân MET là làm trợ lý cho Hội đồng quản trị/Ban giám đốc, trợ lý cho các trưởng/phó phòng/ban, hoặc tự khởi nghiệp theo năng lực và đam mê.

 1. Hệ đào tạo: Cử nhân.

2. Ngành: Quản trị liên ngành (thí điểm)

3. Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ.

4. Văn bằng: Cử nhân chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

5. Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Việt (năm 1) và tiếng Anh (năm 2,3).

6. Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

7. Hình thức thi tuyển: Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn.

8. Khung chương trình đào tạo:
Phòng Đào tạo

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác