Biểu mẫu_Chương trình IPAG

1. Biểu mẫu_Đơn xin nghỉ học_IPAG_ tại đây

2. Biểu mẫu_Đơn xin hoãn thi_IPAG_tại đây

3. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu môn học_IPAG_tại đây

4. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu khóa hoc_IPAG_tại đây

5. Biểu mẫu_Đơn xin Gia hạn nộp học phí_IPAG_tại đây

6. Biểu mẫu_Đơn đăng ký tên đề tài_IPAG_tại đây

7. Biểu mẫu_Nội quy lớp học_IPAG_tại đây

8. Biểu mẫu_Đơn đề nghị đổi GVHD_IPAG_tại đây

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác