Biểu mẫu - Chương trình MBA

1. Biểu mẫu_Đơn xin nghỉ học_MBA_Tại đây

2. Biểu mẫu_Đơn xin hoãn thi_MBA_Tại đây

3. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu_MBA_Tại đây

4. Biểu mẫu_Quy định thực hiện luận văn_MBA_Tại đây

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác